เด็กท้องผูก มาเป็นเวลานาน และปล่อยไว้โดยไม่ทำการรักษา อาจทำให้เกิดผลต่อสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้

ผลกระทบต่อพัฒนาการของร่างกาย  เมื่อเด็กท้องผูกจะรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ อาจส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักตัวน้อย ตัวเล็ก และขาดสารอาหารได้

ผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์  ในเด็กบางรายที่ท้องผูกมานาน อาจมีอุจจาระเล็ดออกมาภายนอก ทำให้เปื้อนติดกางเกงและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งอาจทำให้เด็กรู้สึกอายเพื่อนและรู้สึกมีปมด้อย หรือในกรณีของเด็กบางรายที่มีอาการปวดท้องแต่ไม่สามารถอธิบายอาการที่เป็นได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจ ก็อาจทำให้เด็กเกิดปัญหาทางอารมณ์ กลายเป็นเด็กหงุดหงิด ก้าวร้าวได้