เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์ ฮารุนะ ได้รับการพัฒนาและผลิตโดย บริษัท เอ็น.ที. อินเตอร์ บิสซิเนส จำกัด ก่อตั้งเมื่อกันยายน 2546 เป็นบริษัทผลิตอาหารเสริมเน้นดูแลด้านสุขภาพ โดยอาศัยนวัตกรรมทั้งด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณสมบัติของสูตรส่วนประกอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพระดับสูง

"ฮารุนะ" มีคุณสมบัติดูแลสุขภาพ  ฟื้นฟูระบบขับถ่าย เน้นในเด็กตั้งแต่อายุ 6  เดือนขึ้นไป ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ว่ามีความเป็นนวัตกรรม มีงานวิจัยรองรับ  บริษัทฯได้ทำการวิจัยพัฒนามาอย่างยาวนาน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA 

โดย “ฮารุนะ” มีจุดเริ่มมาจากความรัก ผลิตเพื่อให้เด็กเล็กทานกันเองภายในครอบครัว ซึ่งเริ่มมีอาการท้องผูกตอนอายุ 8 เดือน ค่อยๆ เป็นมากขึ้น จนถึง 1 ขวบ 2 เดือน ช่วงนั้นต้องใช้แท่งสวนทุกครั้ง ทุกๆ 4 วัน และถ่ายแข็งมากมีเลือด เด็กเจ็บจนร้องไห้

ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของแม่เด็ก และนักโภชนาการอาหารเด็กของคุณยาย ทั้งยังได้ด็อกเตอร์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ เชี่ยวชาญเรื่องจุลินทรีย์ ร่วมกันคิดสูตรและทดลองทำ “ฮารุนะ” ให้ทานตอน 1 ขวบ 6 เดือน โดยเน้นส่วนประกอบธรรมชาติ  รสชาติอร่อย และขั้นตอนการผลิตต้องปลอดภัย ไม่ใช้ยา และเคมีใดๆ ในการผลิต เพราะต้องการให้ปลอดภัยกับเด็กมากที่สุด หลังจากทานมื้อละ 1 ช้อนชา วันละ 2-3 รอบ ก็ค่อยๆ ดีขึ้น ซักประมาณ 1 เดือน ก็หายขาด จึงเริ่มให้คนใกล้ชิดที่ลูกมีปัญหาท้องผูกได้ลองนำไปทาน ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่ (กว่า 90%) อาการดีขึ้น